70 על המצווה של אהבת הרע מישראל

בת הרֵע מישראל על המצווה של אה 5 3 3 אהבת בני החבורה הטבעית אינה אלא רגש סולידריות , למשל . הפסיכולוגית אין אהבה זו , לאמיתו של דבר . הנובעת מתודעת שיתוף גורל ומאורע מביאה את האני [ ההשלכה ] = פעולת הפרוייקציה . בייחודה אלא אהבה עצמית וזיקה אגואיסטית . אהוב אל הזולת משום שהוא רואה את בבואת עצמו בזולת רק בשעה שהחבורה כולה נתונה . כזו אינה מחייבת במעשים כלפי היחיד בוקע ועולה רגש זה של סולידריות ומפעיל את האדם עד כדי מסירת , לכליון . נפש ממש , בן השלילי בין במו : בכל הפירושים " ) ואהבת לרעך כמוך " ברם הצו של תובע ( ם בהלכות אבל " כדברי הרמב , או במשמעות חיובית , אמרת הלל הזקן . מן היחיד אהבה בלתי אגואיסטית כלפי הזולת ומחייב בפעולות ממשיות לכן . אהבת הרעים מהווה בסיס המוסר החברתי ( בהלכות אבל ) ם " לדעת הרמב מדרגה מוסרית . אין אהבת ישראל נקנית אלא על ידי ייסורי הנפש ועמל רב . גבוהה עד מאוד היא . אני דורש בשלום אדוני ורעייתו הכבודה . קשה עלי הכתיבה ומוכרחני לקצר , בתודה רבה יק ' יוסף דוב הלוי סולוביצ  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)