69 על בעיית הרע

על בעיית הרע 3 3 3 יהיו חסרי תכלית ויבוזבזו , לדעתה של היהדות , אסור שהייסורים . ובאומץ הקריאה לתשובה ולשגב , יכה להתגלות נורמה אתית מן הייסורים צר . לריק , היהדות מבקשת להמיר את החוויה המייסרת והמתסכלת ביסוד ממזג . עצמי . מזכך וגואל אך אם . האדם נקרא להכריז מלחמה על הרוע ולנסות להעבירו מן העולם עליו לדאוג לכך שהעימות יהיה , הוא נכשל זמנית בנסיונו להביס את הרוע במקום להתפלסף על טבעו של הרוע כחלק : בקצרה . ואי ומועיל הר , אמיץ מבקשת היהדות מן האדם שיילחם בו בלא רחם , מדיון בשאלת צידוק הדין . ויעשה אותו לכוח בונה . מועדים לשמחה - שלך יק ' יוסף סולוביצ  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)