66 על טיוטה של "וביקשתם משם"

איש על העדה 6 2 3 יוקנו של איש ההלכה בעולמו בה אני משרטט דמות ד , לפני הרבה שנים , הרבה ביקשו ממני מאמר זה . להים - הפנימי בחווייתו ובמרוצו לקרבת הא מובן שאצטרך להעביר . זכות בר מצרא עליו " תלפיות " אבל כמדומני שיש ל . ברם החומר מוכן ומזומן הוא , קולמוס עליו ולייפותו קצת דבר פרסום דיברת פעמים רבות על . אמנם דבר אחד אני רוצה לבקשו אם . ל " זצ ( רילעה ) חיים ' קובץ לשמו ולזכרו המזהיר והמבורך של הגאון ר . אפשר להכניס מאמר זה לתוך קובץ אזכרה אהיה שבע רצון מאוד . לפי דעתי עולה הוא עליו בתוכנו ובצורתו . היקף המאמר הוא כמו הראשון , בברכה רבה יק ' יוסף דוב הלוי סולוביצ  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)