62 על חשיבותה של היידיש

על חשיבותה של היידיש 7 1 3 את אהבתם התמימה ואת , הפשוטה הביעו המוני היהודים את אמונתם . עד היום מעבירים ראשי הישיבות הדגולים את שיעוריהם ביידיש . נאמנותם גם אם קדושתו אינה אבסולוטית אלא , לבטח מקודש הוא - כזה " תיק " אשר " תיק " זכות גדולה היא לתמוך ב . ה משתייכת לתחום תשמישי הקדוש . כזה  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)