61 הערות על הלכות תשובה לרמב"ם

ם " רמב הערות על הלכות תשובה ל 3 1 3 אני מקווה שסיכום קצרצר . ) להבחין בהבל שבחטא ולהתחרט עליו באמת . ( זה איננו פוגע בעיקר הרעיון שהעלית הראשון עניינו . ם עולה כי התשובה היא בת שני שלבים " מדברי הרמב רק לאחר . בתהליך המנטלי והפסיכולוגי המתואר בהלכה ב שבפרק ב מתן , השלמתו ניתן להתחיל בשלב השני של מצווה זו שתהליך זה מגיע ל וכך יכולה בסופו , ביטוי מילולי להחלטות החדשות שנתקבלו בנפש פנימה ם את " על כן חותם הרמב . של דבר המצווה להגיע להשלמתה במלואה ולומר עניינות אלו , וצריך להתוודות בשפתיו " הלכה ב שבפרק ב במילים " . שגמר בלבו , על פי השתלשלות הדברים , בהלכה א שבפרק א התהליך המתואר גם . המתוארת בפרק ב " מנטלית " עוקב אפוא למעשה אחרי התשובה ה כשיעשה תשובה : " ם בפרק א " רעיון זה משתמע מדבריו של הרמב , בתהליך התשובה : במילים אחרות " . חייב להתוודות , וישוב מחטאו ם בווידוי הוא חייב לסיי , " שיבה מחטאו " כאשר האדם כבר החל ב . מילולי אם ההתחדשות המנטלית והפסיכולוגית של האישיות כבר הושגה , ועתה בהתאם למה שנקבע , בדרך של הרהורי קבלה על העתיד וחרטה על העבר להים - המכוונת את לבה כלפי הא , אזי עניין...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)