59 על החסידות

איש על העדה 2 0 3 , עוד אני רואה את ארשת פניו . לפניי , ל " ברוך יעקב ריסברג ז ' ר עד היום הזה אני . חות עין וגם דמיון ומעוף שהפיקה פכחון לב ופק ודבריו , שומע את קולו בדממת בין השמשות נוגה ורווי עצב וגעגועים דברים מלאי התלהבות והתפעלות על דבר - בוקעים מתוך המרחק עוד אני נושא בנבכי נפשי את דמות הרבי . שבתו בלובוויטש בנערותו , מכתלי החדר המסוידים , תינוקות של בית רבן , הזקן שהביטה עלינו והעיניים הגדולות , שליט השכל , אותה הדמות בעלת המצח הרחב הזקן היורד על פי . רתוקי חזון פלאים , ה אין קץ - המציצות במרחבי י עוד עיניי רואות . בהדרתו וסודיותו , ילדים קטנים , מידותיו קסם אותנו שנתגלגלה בפנטסיה , לבוש לבנים , את תמונתו של הצמח צדק עוד . הילדותית שלנו בדמות כהן גדול היוצא מבית קודש הקודשים ניבים , אבל גם מלבבים ומושכים את הלב , אזניי קולטות צלילים מוזרים בערבי החורף " החוזרים " מילים מפוזרות שיצאו מפי , מקוטעים העלם , הארוכים לאור נר כהה על דבר אורות מקיפים ואורות חוזרים . ת והנפש הישראלית אשר מכסא הכבוד חוצבה אהבה פנימי , וגילוי ועוד אני חולם ואני רואה את זקניי החסידים המרקדים בקצב מהיר רשמי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)