56 על לימוד כתבי הרמב"ם

ם " על לימוד כתבי הרמב 5 9 2 ג " ח סיון תשי " כ [ 1953 ביוני 11 , יום חמישי ] ר שמעון רבידוביץ " ד , ידידי הנכבד ! שלום וברכה קונטרסו המלא הערות וחידושים בהלכות דעות לרבנו תשואות חן חן לו על לעיין בו , לדאבוני הגדול , מחמת טרדתי בעונה זו לא יכולתי . משה בן מימון אולם הנני מתכוון . בכובד ראש כראוי לעניין מסובך כתורת המוסר לרבנו הגדול תשעה קבי סקרנות ירדו בי ביחס . את המעוות כשאפנה מעבודתי ', ברצות ה , לתקן לא נתקבל בבי " משנה תורה " השם , כך יכונה בפי החבורה " ) היד החזקה " לבעל יוצא . מרגיש אני כאילו נולדתי על ברכיו ; הלא הוא אח ומודע למשפחתי ( . מדרשא דודיי ושאר בני ביתנו , זקני , אבא . ונכנס היה בבית אבא מרי כידיד ותיק ונאמן , מקשים , שואלים זה לזה , משוחחים ; מתייחדים היו עמדו לעיתים תכופות פנים זועמות וגם מאירות . מאזינים בקשב רב ומשיבים בהתרגשות , מתווכחים כתינוק , בשחר ילדותי , לכתחילה . נוכח הייתי בהזדמנויות אלו . הציצו חליפות הייתי מביט ומקשיב ביראת הכבוד ובתמהון של אי , רכוב על כתפו של אבא אחת . פתי כטוען וכעוזר על ידי הגדולים השתת , כשגדלתי קצת , אחרי כן ; הבנה אני יכול להעיד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)