55 על טבעה של ההלכה

איש על העדה 0 9 2 - היא מניחה מראש עולם משלה , רוצה לומר . מערכת אידיאות אפריורית תוכנה של ההלכה איננו הדבר הגולמי . התואם את צרכיה המיוחדים , אידיאלי מובילה עשייה יצירתית ה , actus - אלא ה , זה הנתפס בחושינו , ( datum - ה ) בוחנת את , דרך משל , כאשר ההלכה . להתגלות מבנים הלכתיים טהורים לטומאת מת , לסוכה , בדינים הנוגעים לשבת ) הקטגוריה של המקום היא מפתחת רצף של זיקות והתייחסויות מורכבות ומיוחדות , ( ולכלאיים הגישה ההלכתית מקבילה לזו של , מבחינה זו . התואמות את השיטה ההלכתית אוקלידית - כשם שהמרחב שהגיאומטריה האוקלידית והלא . טיקאי המתמ כך גם השטח , ת המרחב הממשית שלנו ס משתמשות בו איננו זהה לתפי . כקטגוריה הלכתית איננו תואם את נתוני המרחב התמימים שלנו הריהי עשייה יצירתית . על כן אין להגביל את ההלכה למצוות בלבד עומדת מערכת ן ציות חופשיות אשר עמשממנה צומחת מערכת של קונסטרוק ההלכה יוצרת לה עולם משלה ומכוננת עמו קשר נורמטיבי . החוקים בזיקה רקעה ; אין היא קשורה במקורה במאורעות ובמצבים קונקרטיים . יחיד במינו הרי , מצווה שעניינה בסוכה , דרך משל , אם נמצא . הוא רקע קוגניטיבי טהור מבנה המתבטא ב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)