53 על השתתפות הסתדרות הרבנים דאמריקה בכינוסים בין-דתיים

דתיים - על השתתפות הסתדרות הרבנים דאמריקה בכינוסים בין 3 8 2 חיוני לדון בסוגיות , שהבנה הדדית היא תנאי מוקדם לפעילות משותפת , דתיות חברתיות ומוסריות במונחים של הומניטריות אוניברסלית וקטגוריות דיונים שיועילו לקדם את הרצון הטוב ואת ההבנה ההדדית בין הקהילות - אפילו הדיאלוג על סוגיות חברתיות ואזרחיות , מכל מקום . השונות בארצנו אל לו להתפרש כהסכמה שבשתיקה מצדנו לרעיון האבסורדי שהקהילה ה היהודית מעורבת ונוטלת חלק בתנועה הנוצרית האוניברסלית שהחלה ב עוצים בתיאולוגיה עקרונות התנועה הזו כשלעצמה נ . מועצת הוותיקן השנייה איננו יכולים , כקהילה שאיננה נוצרית , ואנחנו כיהודים , ות ובמסורת הנוצרי תפיסתנו את האחווה . ולא נסכים להצטרף לתנועה זו שהיא זרה לנו תנו זה את חיבת האחר ואת הבנ , את שותפות הגורל בין בני האדם , האנושית שהיא , כל אלה מושרשים באופן בלעדי במסורת היהודית שלנו - את זה . ביסודה מסורת אוניברסלית אני מבקש מן הוועד המנהל של הסתדרות הרבנים , לאור האמור לעיל דתי - מלתת חסות ומלתמוך בכינוס הבין , דאמריקה להימנע מליטול חלק התנגדותי להשתתפות . י בנושא המצפון העומד להתקיים בבוסטון בחודש מא כיוון...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)