51 על יחסים בין-דתיים (א)

( א ) דתיים - על יחסים בין 7 7 2 להים ומסירותנו לו הן אישיות - תנו את הא אהב . ומחוייבויות בעלות ייחוד אשר קשריהם אל , ומעידות על זיקה אינטימית שאין לדון אודותיה עם אחרים . להים עוצבו בעקבות אירועים היסטוריים שונים ובמונחים אחרים - הא הדיונים לא יגבירו בשום אופן את הרגשות האלה ולא יוסיפו להם שום מימד . של קדושה דיאלוג או סימפוזיון שעניינם , מתנגדים לכל ויכוח פומבי בשל כך אנחנו הקיימים " דומים " בעיקרי השקפתנו או במצוות דתנו נוכח היבטים , באמונתנו אנחנו מאמינים בבוראנו ומסורים לו באופן . אצל קהילת מאמינים אחרת לנתח , להתנצל בגללה , להגן עליה , ולא נבוא להטיל ספק באמונתנו , מיוחד ו להציע לה הסבר רציונלי במסגרת דיאלוגים העוסקים בנושאים אותה א אנחנו . להי ישראל - הנותנים ביטוי לזיקתנו האישית אל א , אלה " פרטיים " מניחים שחברים בקהילות אחרות של מאמינים יחושו באותו אופן במה שנוגע . למחוייבותם הדתית האישית : ם להלן הם דבר בלתי ראוי אנו סבורים שדיאלוגים בנושאים כגון אלה המנויי . המונותיאיזם היהודי ורעיון השילוש הנוצרי . 1 . הרעיון המשיחי ביהדות ובנצרות . 2 . יחסה של היהדות כלפי ישו . 3 . רעיון...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)