50 על היחסים עם שלטונות הכנסייה הקתולית

על היחסים עם שלטונות הכנסייה הקתולית 5 7 2 1962 באוגוסט 13 זה עתה קיבלתי את מכתבך בלוויית טיוטת הדברים שאתה מבקש ממני . שאין אני שבע רצון מתוכנו של המכתב , בכנות עלי לומר לך . לחתום עליהם אנו מודים לקרדינל . וגובל בהתרפסות , המכתב הוא אפולוגטי באורח קיצוני וביטויי הכרת הטובה שבו הם , בה שמעולם לא יצאה אל הפועל על כוונה טו . עד שדומה כי אנו פונים למי שגמל עמנו חסדים גדולים , כה שופעים הסרת פסקאות מן הליטורגיה הקתולית שיש בהן מן , בבסיסו של דבר אל לנו להביא . איננה בעיה שלנו אלא בעיה שלהם , השיסוי והדעות הקדומות . כנסייה להאמין שייעודנו ועתידנו תלויים ברצונו הטוב שום בעל תפקיד ב גישה בהירה יותר ותקיפה יותר תניב בסופו של דבר רווח גבוה יותר מכל [ ' שלמה ב ] ר " השל ושל ד [ ' אברהם י ] ר " אינני יודע מהי תגובתם של ד . בחינה . אינני מוכן לחתום עליו , ככל הנוגע לי . על מכתב זה ( Freehof ) פריהוף אני מבקש להדגיש כי אין לפרש שלא כהלכה את סירובי , קום מכל מ , יכול אני לראות בעיני רוחי מכתב מסוג אחר לקרדינל . לחתום על המכתב ! שלום וכל טוב , בברכה לחיים . מכתב שעליו אני עשוי לחתום , בברכות אישיות ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)