49 על הצעת הרפורמה בלוח והוותיקן

איש על העדה 2 7 2 ב " במנחם אב תשכ ' ז 1962 באוגוסט 7 , יום שלישי ימי בין המצרים ימים אלה לששון ולשמחה ' יהפוך ה , הרב טננבאום היקר פרט למכתב , החומר ששלחת לי הכרתי את . הריני מאשר קבלת מכתבך . שנשלח מטעם נציג האפיפיור אל אגודת ישראל צר לי לומר שאינני שותף לאופטימיות שמבטאים אחרים באשר למידת אין בכל ההצהרות היוצאות מפיהם . הכנות של שלטונות הכנסייה הקתולית שום נציג . הבטחה של ממש שאין הם שוקלים כאפשרית יוזמה מזיקה כלשהי " הימים הריקים " תולי המחזיק בתפקיד בעל אחריות לא הצהיר כי הצעת ק משמעיים והם - המכתבים הם מעורפלים למדי ודו . איננה מובאת בחשבון כלל שהיתה תמיד חמקמקה , היומין של מדיניות הכנסייה - אופייניים לדפוס עתיק חוששני שתהיה זו כמעט הזנחה פושעת אם ניתן בתמימות את . ועקלקלה אנו עשויים . טחנו בהכרזות שאינן אומרות הרבה ואינן מבטיחות דבר מב . עובדה מוגמרת , fait accompli לעמוד לדאבוננו לנוכח ולעשות כל מה שניתן , על כן אני חש כי חיוני לשמור על דריכות מתמדת ( . ובאמת יהיה זה אסון ) כדי למנוע את התרחשותו של אסון זה אני נוטה להסכים . א שאלת הדרך שבה נלך השאלה שאנו ניצבים בפניה הי שבקשות ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)