48 על השתתפות יהודים במועצת הכנסייה השנייה של הוותיקן בשנת 1962 (ב)

איש על העדה 8 6 2 מה תהיה תגובתנו להזמנה , רוצה לומר , הוא העלה בפניי שאלה בלתי צפויה ורדי מן המשרד ר חיים " הוא ציטט את ד . ) שתבוא במפתיע מן הוותיקן . ( שלדבריו הזמנה כזו אכן צפויה להגיע , לענייני דתות של מדינת ישראל עדיין , אם נעמוד בפני מצב מעין זה . משמעית - תשובתי על שאלה זו היתה חד ר גולדמן הסכים והבטיח לי להנחות את נציגו " ד . תהיה תשובתנו שלילית כמה ימים לאחר מכן . זו ברוח , ( Dr . Gerhart Riegner ) ר ריגנר " ד , ברומא ר ריגנר הצליח לשכנע את " ר גולדמן טלפונית והודיעני כי ד " התקשר אלי ד בחוסר התועלת שבהזמנת נציגים יהודיים למועצת ( Bea ) הקרדינל ביא . הכנסייה אשר היה מצוי כבר בידי , ר גולדמן העתק מהתזכיר " בפגישה זו נתן לי ד זו היתה הפעם . לא קיבל אותה הוא לא ביקש את הסכמתי ואף . הוותיקן כדי להציג דברים , מכל מקום . הראשונה ששאלת התזכיר עלתה בשיחותינו ר גולדמן " עלי להודות שאף שלא שמעתי על התזכיר במישרין מד , לאשורם . הייתי מודע לכך שתזכיר שכזה נמצא בהכנה , קודם לפגישתנו השנייה ר " ה את השאלה כולה לדיון דבכינוס של נציגי ארגונים יהודיים שונים העל כבר מן ההתחלה הבעתי . מן הקונגר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)