47 על השתתפות יהודים במועצת הכנסייה השנייה של הוותיקן בשנת 1962 (א)

איש על העדה 6 6 2 עתה מתקרבת הכנסייה הקתולית לשיטת הפרוטסטנטים בעניין . ושכחה הנה הוקמה מחלקה מיוחדת . לקרבם בדברי חיבה ושבח , היינו - היהודים . לא נוסדה מחלקה כזו לטיפול בערבים או בהינדים . ליהודים בוותיקן ( שהיהודים יזמינו את עצמם - וביתר דיוק ) הרעיון להזמין יהודים מקורו בתקווה שבסופו של דבר , בתורת משקיפים " מועצה האקומנית " ל לא הסתיר את תקוותו ( Bea ) הקרדינל ביא . יקבלו היהודים את הדת הנוצרית , זו בשיחתו עם העיתונאי היהודי ואמר שאם הרב הראשי לשעבר של רומא 2 בישו כמשיח הכיר ( ] 1881 - 1956 [ Zolli ) צולי [ ישראל ] ר " ד למה לא יעשו - יאמרו הגויים שהיהודים , אם היהודים יבקשו הזמנה כזו . . . ? כן שאר היהודים שכוח , וגדולה מזו הסכנה לנוער היהודי שבאמריקה . רוצים לחזור בתשובה מועצה " ואף הוא עשוי לפרש את ההליכה ל , עמידתו הרוחנית אינו מרובה . כהליכה לכנסייה " האקומנית שמטת אותן אם ראשי הכנסייה הקתולית הגיעו לידי הכרת הצורך בה כגון שהיהודים הם עם ) הפסקאות שבברית החדשה הספוגות שנאת ישראל הם יכולים לעשות , ( או שהיהודים הוגלו מארצם בעוונם זה וכדומה , רוצחי אל אל לנו לישא וליתן עליו , ו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)