46 על שאלות פוליטיות ודתיות במדינת ישראל ובגולה

איש על העדה 2 6 2 . ם לכל דבר אמריקאי היהודים באמריקה רואים עצמם . למבוך פוליטי ורוחני גם מטעם זה . פוליטית ורוחנית , היווצרותו של קונפליקט תהווה אסון וטרגדיה - אפילו יחייב הדבר פחות שטחים , הברית - אני דוגל ביותר הבנה עם ארצות כבר עכשיו אני רואה סימנים . רה קפדנית על בטחונה של ישראל כמובן תוך שמי . ואין צורך להגביר את הסבך , של מבוכה פנימית בקרב יהודי אמריקה ? מה המוצא מהסבך : שאלה ( . א , אבות א " ) הוו מתונים בדין : " לקיים דברי אנשי הכנסת הגדולה : תשובה . לא היה עוד בעולם מישהו שקיבל כל מה שרצה ? " מיהו יהודי " דעת כבוד הרב לגבי חוק מה : שאלה אולי " . . . על פי ההלכה " צריך לתקן את החוק ולהכניס את המילים : תשובה , אבל מבחינה אידיאולוגית , כאשר יתקנו את החוק [ בעניין זה ] לא ידקדקו צריך להכיר את בעל - וגיור הוא מוסד הלכתי - כאשר מדברים על גיור שימוש במושג הלכתי בלי . ניין של הסגת גבול בעיניי זה ע . ההלכה : המוסד . זו אחיזת עיניים והסגת גבול - לזהות את המקור מדוע צריך לעורר מחלוקת עם זרמים - אם התיקון לא ישנה מעשית : שאלה ? רפורמים וקונסרבטיבים , אחרים ביהדות אבל שנאת מחלוקות . גם אנ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)