45 על מדינת ישראל, על הגולה ועל סוגיות דתיות

איש על העדה 6 5 2 אחרי אלף ותשע מאות שנים . מבטאת את גדולת ישראל ואת ייחודו בעולם . שב העם לארצו ובונה חרבות עולם - של גלות וחורבן . ם והארץ אחרי כל כך הרבה שנים אבל הגויים אינם מבינים את הקשר בין הע הם שואלים . כמה מהם מהמובחרים שבתרבות אמריקה , דיברתי עם רבים וטובים כל . יש לכם - חופש ? יהודי אמריקה , מה אתם חפצים : אותי שאלה קטנה בתקופה של פחות ממאה , ובאמת . הצלחתם מאוד . ההזדמנויות פתוחות לפניכם באו מהגרים . ה הזאת היא ממש אגדה ההצלח . שנים הצליחה יהדות אמריקה אנאלפביתים מכפרים , שלא ידעו את השפה ולא למדו שום דבר , עניים ואביונים יש הרבה . ואלה הקימו דור הכובש את חיי אמריקה , ומעיירות בפולין וברוסיה מוטב שלא להרבות . עובדות המעידות על המעמד ועל ההשפעה של היהודים משמעית - סנטורים יצאו במכתבם הידוע בתמיכה החד 76 אם . דיבורים בעניין זה שבנושא חיצוני יצאו נגד האדמיניסטרציה , וזו הפעם הראשונה - בישראל היתה כאן - הברית - תופעה חסרת תקדים כשלעצמה בחיי ארצות , האמריקאית דיברתי בעניין זה עם אנשים . גם השפעה לא מבוטלת של יהדות אמריקה , הברית הוא יהודי המדבר במבטא זר - שר החוץ בארצות גם העוב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)