44 על יהודים בגולה המבטאים את דעותיהם בשאלות בטחוניות העומדות בפני מדינת ישראל

איש על העדה 4 5 2 האיש שאמר בשמי דברים שלא נוסחו . ורוצים לפרוש מצודתם על ירושלים . ה ושלא דייק בהם עשה זה שלא ברשותי ושלא ברצוני זו הפעם השנייה יפ ל וקבעו הלכה " כבר אמרו חז . לא אדבר אתו כלום , אם ירצה השם , לעתיד והדברים קל וחומר ( א ועוד " גיטין כט ע " ) מילי לא מימסרן לשליח : " למעשה . והעניין הוא כל כך עדין , בשעה שאיננו שלוחי כלל וכלל רק דבר אחד . אין אני רוצה לטפל בה , שקפתי הפרטית בנוגע לעצם ה המה בגדר ספקות , ידידי , הרבה ודאיות באיגרתו של מעלת כבודו . אדגיש ', ברצות ה , כשנתראה . ואין הנחיותיו של מעלת כבודו פשוטות כל כך , אצלי . אשתדל לבאר את עמדתי הפרטית בהחלט חתימה טובה לשנת גמר , לרעייתו ולכל ביתו , אני מאחל למעלת כבודו . אושר ונחת רוח , חיים ושלום , בכבוד רב יק ' יוסף דוב סולוביצ  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)