43 על ההישארות בגולה

על ההישארות בגולה 1 5 2 ז " תשכ , צום הרביעי ', יום ג [ 1967 ביולי 25 ] ' כבוד הגברת מרים שילה שתחי ! שלום וברכה אני מבקש סליחה על אשר לא נזדקקתי לאיגרתה בתכיפה ואיחרתי עד שקוע הנני באבלות על . וגם עדיין קשה היא הכתיבה , קשה היתה עלי . כה עולמי . זכרונה לברכה , בבת עיני וחמדת נפשי , ות רעייתי החביבה מ גם עכשיו אני כותב בדמע ובדם לבי הקרוע , כאמור . התמוטט וחרב . והמורתח אמנם חטאתי . ואני מקבל את תוכחתה ברצון , אני מודה לה על דבריה שהרבה גורמים בלתי תלויים בי , מובן . הנני בין המפגרים . לארץ הקודש . ואין אני מלמד סנגוריה על עצמי , בכל זאת איני מבקש אמתלא . י עיכבונ לבוא , ל " אני ורעייתי ז , אשתקד החלטנו . והקולר תלוי בצווארי , אשמתי כדי לראות את הארץ ואת העם היושב , ארצה ולעשות שמה כשישה חודשים ורבות אנחותיי ולבי , אירע מה שאירע , רבות מחשבות בלב אדם , אולם . בה ! דווי הרבה ממכריי ומידידיי היושבים בין בארץ ובין בגולה מאיצים בי שאבוא כי שעת רצון וגם שעת משבר רוחני היא , גם גבירתי הדגישה במכתבה . עכשיו , רבותינו סיפרו לנו על כיפה של חשבונות שהיתה חוץ לירושלים , אולם . עתה שוש כל מ " וביר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)