42 על דת ומדינה במדינת ישראל (ג)

איש על העדה 4 4 2 פעם בא אלי יהודי אמריקאי ששיבח את . יהודי שומר מצוות שמפקיר את בניו . שר אשתו על שמקפידה היא על כשרות ונמנעת מאכול בבית בתה שאינו כ את ) הייתי מכבדה , לוּ שמעתי שבתך אינה אוכלת בבית אמה : אמרתי לו זה אינו מעורר בי , אך זה שאינה אוכלת ממאכלי בתה הבלתי כשרים , ( האם חסר היה גם . יחיד אינו יכול להיבדל מן הזרם ההיסטורי . רגש כבוד כלפיה ודים רק איני יכול לכבד יה . כאן ליהודים בבוסטון רגש של אחריות לעתיד אין זו . זה אגואיזם ואגואיזם דתי וזה מעין שגרה . כיוון שהם שומרים מצוות [ ( . commitment ] = קומיטמנט ) התמכרות יהודי שאינו מזדקק למרות ההלכה וזקוק לעם ישראל הוא יהודי ואין אנו אך יש . אין סתירה כאן בין זיקת ההלכה לזיקה האמוציונית . מפקירים אותו . גם אז לפי ההלכה הוא יהודי . שמרד באומתו ויצא לתרבות רעה הבדל בין מי בעת פרשת האח דניאל כתבתי לרבנים בישראל שיפסיקו לפסוק . לדידי לא . לפי ההלכה האח דניאל הוא יהודי . על פי ההלכה ויפסקו לפי רגשותיהם ל שבית המשפט העליון לא התחשב בהלכה הפורמלית והוציא - ותודה לא הרבנים רוצים . התפללתי שלא ישמעו להלכה . י אמוציונלי פסק דין משפט לוּ פסק ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)