41 על דת ומדינה במדינת ישראל (ב)

( ב ) על דת ומדינה במדינת ישראל 1 4 2 כעפר " - כפירוש התוספות " ) תדום ונפשי כעפר לכול תהיה ולמקללי נפשי " מה שמדאיג אותי מאוד מאוד היא " ( . שאינו מקבל כליה המבלה את הכל אין . העובדה שהרבנות הראשית אינה נקייה כמלאכי השרת בהרבה עניינים היא החלה להפגין בעת , ברם . חס ושלום , אני מאשים אותה בכוונות רעות הרבה דברים שהיא עושה מעידים . שות ציבורית ואנושית האחרונה חוסר רגי . על טמטום הרגש ועל היעדר תודעת אחריות היסטורית , על התאבנות הלב הקהילה החרדית כאן מתנגדת לכל . בדותא הוא - " מרבק " כל עניין ( 1 ) אל יפטרו אותנו . המגוחכת של הטלת איסורים על בשר כשר " דרמה " ה של בית דין לאסור " כוחו " דבר תקנת הקהל ו בסברות טפלות ובהלכות על אבל הרושם , אינני נכנס לעובי הקורה מבחינה הלכתית . את המותר לא כן עשו גדולי . המתקבל כאן הוא שהרבנות עמלה ומשתדלת לאסור אי אפשר להגביל תנועות כלכליות , בכלל . ישראל בדורות קדמונים אני . סחר והתעשייה כתריס בפני נחשול ריכוז המ " הלכה " ולהשתמש ב . אבל יצא שכרם בהפסדם , אולי חשובים המה בעצמם , מבין את נימוקיהם מתן רשות לבעל לשאת אישה שנית מפני שנישואיו הראשונים היו ( 2 ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)