40 על דת ומדינה במדינת ישראל (א)

איש על העדה 6 3 2 מדינה המושתתת על אגנוסטיות ועל חילוניות איננה יכולה להתאים אזי , אם ייחודיות זו נמחקת לגמרי במדינת ישראל . להשקפה זו של גאולה ? " יהודית " מהיכן הזכות לכנות את המדינה בשם התואר זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית מאפשרת ליהודים : זאת ועוד שהיא לדידם בעיה אשר , " הנאמנות הכפולה " הגרים בגולה להגיב על טענת נת ישראל תקריב את ייחודיותה אם מדי . לא ניתן לטאטאהּ אל מתחת לשטיח אזי הדילמה העומדת בפני היהודי , כמדינה יהודית לטובת החילוניות המבקש לאהוב את מדינת ישראל וגם להיות נאמן לארץ - המתגורר בגולה . נעשית מביכה עד מאוד - שבה הוא חי תגביר את , המתעלה מעל לגבולות פוליטיים , זיקה בעלת אופי דתי ורוחני אני . ם המקשרים את יהודי הגולה אל מדינת ישראל ותחזק אותםהקשרי ומאמין כי הרבה , הידועה אף לחילונים שבישראל , מאמין באמת בסיסית זו . מצד המפלגות הדתיות " כפייה " ממנהיגיהם האחראיים שואפים בתוך תוכם ל לוּ . אינני חושב שהרבה חוקים דתיים נתקבלו בעקבות לחץ פוליטי של ממש לא היתה רוצה להפקיד את סוגיית הנישואין והגירושין בידי , דרך משל , י " מפא ולוּ ביקשה באמת ששאלות אלו תובאנה לפתחם של בתי ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)