38 על הזדהותו של הגרי"ד עם תנועת המזרחי (ד)

איש על העדה 2 3 2 אם כן מדוע אתם . נאמנות מוחלטת ( שלא איבד חזקת כשרות ) מישראל כשמפריחי שמועות מצטטים אמרות , מתחילים תמיד בדרישה וחקירה ויות וכי בכדי אני דורש בהרבה הזדמנ ( . שאין להן שחר ) ופסקות בשמי וכי לחינם אני נלחם בכל אלה הצבועים המבקשים ? בשבחה של תנועתנו וכי ? שכר בעד קנאות שאינה מביאה את האדם לא לידי אהבה ולא לידי יראה באסיפות - שיטת שיבת ציון הדתית - לשווא אני עומד איתן בשיטתי וכי רק שלא לשמה אינני מזניח שום ? הסתדרות הרבנים והנוער הדתי להשפיע על התלמידים בנוסחתנו ובהסכם [ אוניברסיטה ] נות בישיבה הזדמ אין המזרחי והפועל המזרחי חזקים ותקיפים כל כך ? להשקפת עולמנו אם הייתי , כלפי לייא . באמריקה שאצטרך לעשות דברים כאלה לטובת עצמי דן על בעיה זו מבחינת תועליות פוליטית ונוחיות קלה נטולת משמעות הייתי לא שקדנות על דלתי ) אשר שום דבר לא יבקשו מחבריהם " קנאים " ל מצטרף לא זהירות יתרה , לא פיזור כסף לצדקה , לא יראת שמיים צרופה , התורה הייתי יכול להתעטף . מלבד דברי השמצה ולעג ביחס לתנועתנו ( במצוות וגם לא אעשה ) לא עשיתי את זה " . ' לוחם מלחמות ה " " צדיק " באיצטלא של משום שבטוח אני שה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)