32 על הרבנות הראשית לישראל (ד)

( ד ) על הרבנות הראשית לישראל 9 1 2 כי מעלת כבודו , אני שמח מאוד לראות . שלא יכריעו את הכף לטובתנוזוטות המבינים כי אי אפשר להטיל דתיות על , בני עלייה , נמנה על המעטים וכי רק הפעולה הרוחנית עלולה לקרב את , חופשיים דרך צינורות ממלכתיים אבל . וכי זהו תפקיד הרבנות , הרחוקים ולהשיב לב נידחים לאביהם שבשמיים ? מה תופסים נקודה זו כ אשר הזניחו את הצורה , כי כתגובה לדורות רבים בני הגטו , מרחוק נדמה לי וגם , היישוב בארץ ישראל , והיופי החיצוני והדגישו רק את התוך והפנימיות , משתעשעים המה בברק החיצון . מתנועעים לכיוון מהופך , החרדים בתוכו מסיחים את דעתם מן הנסתר בהופעות פומביות ובהדר השטחי ו , ברשמיות יכולים אנו לנצח את , כמדומני , באמריקה וגם בארץ ישראל . מתחת לקליפה ולא , מתנגדינו האידיאולוגיים רק על ידי התרוממות אינטלקטואלית מוסרית החריגה של האדם המודרני מכוונת כלפי . סים ק על ידי ארגון משרדים וט הוא זקוק להשתרשות בקרקע . הצנוע והטמון , הבלתי מבריק והבלתי נוצץ [ טקסי ] = אין הוא צמא חווית יופי צרימוניאלי . בשכבות הנצחיות , ההחלטיות אין . עצמית - סלית עמוקה של טרנסצנדנציה על ק כי אם חוויה פרדו , ש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)