31 על הרבנות הראשית לישראל (ג)

איש על העדה 0 1 2 . בהלכה " רב " כדי להבהיר את כוונתי הייתי רוצה להתעכב על משמעות המילה מופיעה פעמים רבות " רב " המילה ( א : ) משמעית - שם אנו מוצאים שהמילה היא דו כך שבמשמעות זו מבטא , מי שאדם אחר סר למרותו , " אדון " במשמעות של מציין פעמים רבות " רב " הכינוי ( ב . ) עמדת כוח של אדם על זולתו " רב " התואר אלא התקשרות רוחנית , מבטא עמדת כוח " רב " במקרה זה אין התואר . מורה משמעי דומה נמצא גם לגבי המילה - מושג דו . וקירוב לבבות בין הרב לתלמידו הוא תמיד זכר את . מעולם לא היה בבחינת אדון " רב " , למען האמת " . רבנות " עבדות אני נותן - כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם : " דבריו של רבן גמליאל אך עם זאת אפשר לראות את הרב כמנהיג המתבדל ( . ב " ע - א " הוריות י ע " ) לכם כמכיל " בעלי הבתים " ברמה זו נראה היחס בין הרב לבין . ליהם מקהלו ועומד מע אך אפשר גם לתאר . תהום מסויימת וגם את חוסר האפשרות להתקרבות הדדית אלא , מי שאינו רואה עצמו מורם מעל העדה , את הרב במושגים של מחנך ומורה תלות הדדית , ובמקרה זה אנו מדברים על מעין רגשי משפחה , חלק ממנה במצב כזה נעלם המרחק הנוקשה השורר בדרך כלל " ( . למידיי יו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)