29 על דחיית ההצעה להציג מועמדות לתפקיד הרב הראשי לישראל (א)

איש על העדה 6 0 2 ד " אשר שלח הגרי ( במלואו המתפרסם כאן לראשונה ) להלן מכתב בעברית . וראו גם בראש המכתב הבא . לשר שפירא כ " ז בשבט תש " י , יום שני [ 1960 בפברואר 15 ] ', שיחי , מר משה שפירא , כבוד ידידי החביב ! שלום וברכה קודם צאתו את , הבטחתיו . עמידה בדיבורי - יסלח לי ידידי עוון אי . א שמרתי את מוצא שפתיי להודיעו בהקדם על אודות החלטתי ול , הברית - ארצות , אני הולך ומחלים , המרובים ' בחסדי ה , חרף העובדה כי . לא בזדון עשיתי את זה עוד לא נחלצתי כליל מן החולשה הגופנית והמבוכה הנפשית שתקפוני בימים עדיין אין מטבעות לשון מתוקנות מצויות . טעוני סבל ותלאה , קודרים ומרים כי מעלת כבודו יבין , בטוח אני . ת וניתוח הדעות וקשים עלי כתיבת איגרו , אצלי . יומיים - אשר עודנה תועה בשבילי החיים היום , מלאת עגמה , את מצב נפשי אחרי שיקול הדעת מתוך כובד ראש ואחרי אשר טיפלתי בחשבון עולמי ונפשי כי אינני , באתי לידי החלטה , למשפחתי ולידידיי , ללא כל נשיאת פנים לעצמי . ללבוש את עטרת הרבנות הראשית , על ידי ההשגחה , רם מעם האיש אשר הו חסרים לי כשרונות יסודיים אשר להם זקוק ראש הרבנים בארץ הקודש שבלעדם . לא ירווה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)