25 על בית כנסת שהוא בעל חברה הפועלת בשבת

איש על העדה 2 9 1 שבה הוא תומך בעמדתו התקיפה של הרב גורליק כנגד , מובאת תשובתו הוועד המנהל לא שינה את . שאיפותיו של הוועד המנהל של בית הכנסת דבר שהביא את הרב גורליק להתפטר מאוחר יותר באותה שנה , עמדתו . מתפקידו 1965 וגוסט בא 18 הרב מוריס גורליק וסטס ' מסצ , Fall River , הרב גורליק היקר . U . S באשר לשאלתך בדבר ההסכם שבין קהילת עדת ישראל ובין חברת הריני ממריץ אותך בכל לשון לעשות את כל שביכולתך כדי למנוע , Record . את הגשמתה של ההצעה , כל הנראה חוקי ההסכם הוא כ , על פי הסטנדרטים של החוק האמריקאי וזאת כפי שאושר לאחרונה בהחלטה של בית המשפט העליון אשר ניתנה ההחלטה המאשרת הסכם זה כוחה יפה רק כדי לתת , עם זאת . בעניין דומה בעוד מושג הפיקציה המשפטית הוא מושג המוכר . תוקף לפיקציה משפטית , ג זה הרי שהסדרים מסו , בשיטות משפט רבות והוא מעוגן בהן דרך קבע אינם חדלים בשל כך עקרונית מלהיות , כשהם זוכים למעמד חוקי . פיקטיביים אין צריך לומר כי הסטנדרטים הגבוהים של המוסר היהודי תובעים מאתנו ולא לאורו הבוהק של , לשפוט מצבים שונים לאור המציאות המונחת ביסודם , שם החיצוני הם עומדים על כך שנעסוק במהות ולא ברו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)