19 על תפילה בבית כנסת שמתקיימת בו ישיבה מעורבת (ד)

( ד ) על תפילה בבית כנסת שמתקיימת בו ישיבה מעורבת 5 7 1 ישיבה מעורבת היא . ההורסות את עצם תמציתה של התפילה היהודית אני . שלה הדגשתי את חוסר הערך של נוהג זה זו הסיבה שב . אחת מאלה מקווה שעוד יזדמן לי בעתיד לדון בבית הכנסת האורתודוכסי ובסגולותיו . הטובות והשליליות , שלך יק ' יוסף סולוביצ  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)