18 על תפילה בבית כנסת שמתקיימת בו ישיבה מעורבת (ג)

( ג ) על תפילה בבית כנסת שמתקיימת בו ישיבה מעורבת 1 7 1 והלה התרה בפניו שאם לא יגיע לבית הכנסת לשמוע את , אותו בית כנסת . משום שהוא לא יתקע עבורו ביחידות , לא יזכה לשמוע אותן , תקיעות השופר ולוּ , לחצי שעה , הצעיר התחנן וביקש שאתיר לו ללכת לבית הכנסת לזמן קצר ואמרתי לו , רתי בדבר אפילו דקה לא הרה . רק כדי לשמוע את התקיעות עדיף שלא לשמוע קול שופר מאשר להיכנס לבית כנסת . שיישאר בבית . שקדושתו חוללה עמדתי הנוקשה בשאלת הישיבה המעורבת של נשים וגברים מבוססת על בכמה מקומות . תערובת שכזו אסורה על פי ההלכה , ראשית . מספר טעמים . ת כנסת שיושבים בו נשים וגברים יחדיו מופיע איסור דאורייתא להתפלל בבי והתפילה בו על פי ההלכה היא חסרת כל , במקום כזה אין קדושת בית הכנסת . ערך מקורה ההיסטורי של ההפרדה בין המינים בבית הכנסת הוא עוד , שנית במשך . נפרדות " עזרת ישראל " ו " עזרת נשים " שהיו בו , בתקופת בית המקדש זאת . לא סטתה כנסת ישראל מעקרונותיה , יות הדם אלפי שנות תולדותיה רוו החלה בהדרגה , כאשר הופיעה הנצרות הקדומה ככת בארץ ישראל , ועוד אחד מן החידושים שהנהיגה הכת עד מהרה עסק . להנהיג רפורמות שונות . בישי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)