17 על תפילה בבית כנסת שמתקיימת בו ישיבה מעורבת (ב)

איש על העדה 8 6 1 1954 ביוני 10 ד " בסיון תשי ' ט , הרב לפידות היקר אני שולח אליך מכתב זה על פי בקשתך ובעקבות שיחתנו הטלפונית הרשה לי לחזור בלשון שאינה , ראשית . שהתקיימה היום אחר הצהריים י פנים ובמדוייק על עמדתי באשר לסידורי הישיבה במקום ת משתמעת לש . עיקר בסיסי של אמונתנו ההפרדה בין המינים בבית הכנסת היא . התפילה ההלכתית והיא נחשבת - חובה זו החלה בשחר ימיה של קהילתנו הדתית מטעם גוף רבני או גוף של , לאיסור דאורייתא אשר שום מעשה של פסיקה איננו יכול , ללא כל קשר לגודלו המספרי או לחשיבותו החברתית , הדיוטות , לדעתי . יד אנוש לבטלולא תוכל לעולם , להים - מה שצוּוה בידי הא . לבטלו הפרה שהיא חמורה יותר , חשוב עקרוןעירוב בין המינים הוא הפרה בוטה של בעוד שכל יהודי , למרבה הצער . מהתקנת עוגב או מתפילה בגילוי ראש המבין במסורת יודע כי שני העניינים שהוזכרו באחרונה מובילים להפשטת סיון להקנות לפולחן שלנו וכמוהם כני , בתי הכנסת שלנו מאופיים היהודי מוּלכים שולל במה , שהם כנים ובעלי כוונות טובות , יהודים רבים , אופי נוצרי . שנוגע לסדרי ישיבה מעורבת אני מבקש לקבוע כי אינני מכיר שום רב אורתודוכסי או איזה תל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)