16 על תפילה בבית כנסת שמתקיימת בו ישיבה מעורבת (א)

( א ) על תפילה בבית כנסת שמתקיימת בו ישיבה מעורבת 5 6 1 ושבה גם תצויין , גית שתיערך לכבוד הרב שובּוב ורעייתו לארוחת הערב החגי עמדתי בפני מצב , אם נאמר גלויות . החדש " בני משה " חנוכתו של טמפל יקרה ללבי מאוד . מחד גיסא השתוקקתי לקבל את הזמנתך . בלתי נעים בעליל שאני , היכרותי רבת השנים עם הרב שובּוב ואני רואה בו חבר יקר ומכובד כי , אין צריך לומר . ד בשל כישוריו הרבים ותכונותיו הנפלאות מעריכו מאו הייתי רואה לעצמי , שובּוב ' אילו התקיימה ארוחת הערב רק לכבוד הרב והגב . זכות גדולה לשמש כאחד מנותני החסות לאירוע זה קבלת הפנים תשמש לצערי גם כהזדמנות לחגוג , ומאידך גיסא , עם זאת אומַר בלשון שאיננה . את חנוכתו את השלמתו של הטמפל החדש ו י פנים כי אני מכיר בחשיבותו של בית חדש זה של תפילה ת משתמעת לש . כאמצעי לארגון קהילתי ולאחדות , עבור האוכלוסייה היהודית של ברייטון אני אף מעריך את המאמצים הנדיבים שנעשו מצד חברי הקהילה ומנהיגיה ל שעלה בידם להשיג את גאוותם ע . ואשר אפשרו להגשים משימה זו אתה במיוחד גילית תחושה חזקה של . מטרתם היא גאווה מוצדקת במלואה ועל כך אתה ראוי , מודעות קהילתית ומסירות לענייניו של ע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)