13 על חגיגות ציבוריות לציון יובל 300 שנה לנוכחות יהודית באמריקה

איש על העדה 6 5 1 ל להגביל אותה לטקסטים קבועים ומוקפדים " ובהחלטתם הנחושה של חז אין הסתדרות הרבנים צריכה או , לאור זאת . ך ובמסורת " אשר שורשם בתנ Synagogue - הטקס הדתי שנרקח בידי רב כלשהו של ה יכולה לאמץ את טקס זה מעלה לנגד עיניי הן ילדותיות דתית והן רגשנות . Council . מתודיסטית המתמצה בשירת המנונים ובקטעי קריאה רספונסיביים - נוצרית מערכת הפולחן של הכנסייה המתודיסטית עדיפה במידה , לאמיתו של דבר אני מוטרד מן . Synagogue Council - בידי ה רבה מאוד על הגישה המוצעת הכולל , הבעיה שהעלית פחות מאשר מן האופי והמבנה הכלליים של הטקס מעט מאוד יסודות יהודיים והרבה דברי הבאי הראויים לטקסי סיום של בתי . ספר תיכוניים הייתי מציע כי בראש , באשר לטקס נפרד עבור חברי הסתדרות הרבנים . יום או תקופת זמן שבהם יש מקום לטקס של הכרת הטוב ובראשונה נבחר . אינני מאמין בקביעה שרירותית של תקופות המיועדות לתשובה או להודאה התפילה הבאה לציין את . הייתי בוחר בחג הסוכות או בשמונת ימי החנוכה צריכה לבוא בעקבות אמירת ההלל וליצור יחד עמה ובעקבותיה 300 - יובל ה במסגרת הטקס עלינו לפתח שלושה נושאים שהם מעצם . חת יחידה שלמה א . ט...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)