12 על השתתפות בתרגום התנ"ך ובחגיגות לציון נוכחות יהודית באמריקה

איש על העדה 0 5 1 1953 באוגוסט 11 הרב תיאודור אדמס הסתדרות הרבנים דאמריקה יורק - ניו , הרב אדמס היקר הקדשתי מחשבה לשתי הסוגיות . ביולי 31 הריני מאשר קבלת מכתבך מיום . הצגת בפניי והגעתי למסקנות המפורטות להלן ש ך אשר הוצע בידי " באשר לשאלת התרגום האנגלי החדש של התנ חוששני שמטרתו של מפעל זה איננה , Jewish Publication Society - ה אלא היפוכו של , פה אל הנוסח האנגלי החדש - להחדיר את רוח התורה שבעל אשר עדכנו , ם ליברליים ללכת בדרכם של אנשי דת פרוטסטנטיי , דבר ך כדי להיענות לדרישות מודרניות " לאחרונה את הנוסח האנגלי של התנ המותאם למילה האחרונה של , לכאורה לתרגום מדוייק יותר - " מדעיות " ההוצאה אמורה , במילים אחרות . התגליות הארכיאולוגיות והפילולוגיות , ת המקרא הגבוהה להציע בפנינו תרגום העולה בקנה אחד במלואו עם ביקור נציגיה של , אינני יכול לראות כיצד מסוגלים אנו . או למצער מושפע על ידה . להסכים שמפעל שכזה ייקרא גם על שמנו , פה - התורה שבעל אינני סבור שהשתתפותנו בוועדה תביא אותם לשנות את מדיניותם ברור מאליו כי . הנובעת מפילוסופיה חילונית של היהדות , הבסיסית , מעוניינת רק להשיג את אישורנו ואת רשו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)