[ג] אורתודוכסיה, בית הכנסת והקהילה היהודית האמריקאית