11 על תוכנית הלימודים בישיבת רבנו יצחק אלחנן

איש על העדה 4 3 1 ההצעות הנכללות בתזכיר זה צמחו מתוך . הלימודים המתקדמים בישיבה אשר לא גילה עניין רק בהוראה המתבצעת - הן כמורה במוסד , ניסיון אישי אלא גם בתגובות הרגשית והאינטלקטואלית של , בפועל בכיתות הלימוד , והן כחבר בממסד הרבני - התלמידים לנושאי הלימוד ולשיטות ההוראה הזוכה לעיתים קרובות להזדמנות לבחון מקרוב את דרך פעולתו של הרב דורש , מייעץ לחברי קהילתו , בוגר הישיבה כשהוא מתמודד עם בעיות . מארגן את קהילתו ומוביל אותה בכל נושא ועניין הכרוך ביהדות , בפניהם ם רבות ודנתי עמם כן ראיינתי רבים מתלמידיי במהלך תקופה בת שני דיונים אלו נערכו בכל . בהיבטים שונים של תוכנית הלימודים של הישיבה עם תלמידים לתואר ראשון ועם תלמידים לתארים מתקדמים גם , הרמות הוא שאין , ממה שראיתי וממה ששמעתי , הרושם הכללי שזכיתי לו . יחד הוא הרב של , ם מנוס מעריכת שינויים בסיסיים מסויימים אם התלמיד של היו חוסר שביעות רצון עצמית ותחושת , חייב להשתחרר מרגשי תסכול , מחר הבאים לידי ביטוי מפעם לפעם בגישה צינית או בגאווה , נחיתות עמוקה . פורצת גבולות התלמיד שלנו איננו השמח שבין תלמידי . הבה אהיה כן וגלוי לב כי המוסד מעניק ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)