10 על ייסוד בית הספר לרפואה על שם אלברט איינשטיין בישיבה אוניברסיטה

על ייסוד בית הספר לרפואה על שם אלברט איינשטיין בישיבה אוניברסיטה 7 2 1 " לכתחילה " ההלכה מפרידה לעיתים קרובות בין המושגים של : תשובה שכבר קרמה עור בין רעיון שטרם התגבש לבין עובדה , כלומר - " בדיעבד " ו אך יש לשאוף , מכאן שיש לקבלה . וגידים ולא ניתן להתכחש עוד לקיומה הגישה הפילוסופית ביהדות אל . להפיק ממנה תועלת בצורה הטובה ביותר , כלומר " . ) עכשיו שנברא " בבחינת , האדם בכללותו היא כאל דבר שבדיעבד חייב הוא לכלכל , אולם עכשיו שנברא , טוב היה לו לאדם שלא נברא משנברא עלינו לנסות להפיק את מרב התועלת , במילים אחרות . את חייו לפי ההלכה . ( נו מהמצב שאליו נקלע אינני יודע מה היתה יכולה להיות תשובתי לו היו מתייעצים עמי מלכתחילה בנוגע לתועלת שבהקמת בית ספר לרפואה תחת חסותה של אך כיוון שלא ביקשו את . נית ישיבה אוניברסיטה ובנוגע למעשיותה של התוכ ממילא פטור אני מלהתעמק , עצתי בשלבי ההכנה הראשוניים של יוזמה זו הן בנוגע לבעיות ההלכתיות הכרוכות בקיומה של - " לכתחילה " בשאלת ה חברתיים הקשורים - פקולטה ללימודי רפואה והן בנוגע להיבטים המעשיים , רת אשר יש להתחשב בה כשהפקולטה לרפואה היא עובדה מוגמ , כעת . ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)