8 על הוראת תלמוד לבנות בבתי ספר יסודיים ותיכוניים (א)

( א ) על הוראת תלמוד לבנות בבתי ספר יסודיים ותיכוניים 3 2 1 1953 בינואר 23 , הרב רוזנפלד היקר בתשובתי לשאלה קודמת שלך בעניין . הריני מאשר את קבלת מכתבך הדגשתי בפניך כי עד שלא יובטח לי מראש , הרשות להורות תלמוד לבנות לא אקבל על עצמי את , בידי הנהלת בית הספר כי תפעל על פי המלצותיי מכתבך איננו ) ן שהבטחה רשמית כזו לא ניתנה כיוו . הטורח שבחקירת הסוגיה הסיבה להסתייגותי . עלי לסרב לעיין בבעיה זו , ( כולל שום התחייבות מסוג זה מטיפול בסוגיה שנויה במחלוקת זו היא העמדה המיוחדת שמחזיקים בה הגענו לשלב שבו חילוקי דעות בין . יהודים רבים בשאלות של הלכה ומסורת קפות עולם אידיאולוגיות משפיעים על חשיבתנו קבוצות חברתיות והש עד שאנשים אינם מסוגלים להתעלות מעל סוגיות , ההלכתית במידה כזו . המבדילות בין קבוצות חברתיות ולהגיע לרמה של אובייקטיביות הלכתית כפיפותה ו של ההלכה " ליבראליזציה " חלק מהם מצויים בחיפוש מתמיד אחרי בעוד אחרים , של אותה חברה מחוקק הפוליטי ה לדעתם של רוב חברי הגוף אינני . היו רוצים לראות את ההלכה מתאבנת ומתנתקת לחלוטין משטף החיים נוטה להעניק לאף אחד מפלגים אלה את ההזדמנות להיכנס לוויכוח חסר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)