7 מִזכר בעניין ישיבה שהקים הגרי"ד בבוסטון

איש על העדה 0 2 1 ולהיעשות לשלוחה שלה " הישיבה " מבקש להסתנף אל " ההיכל " . 1 . חפצה לייסד שלוחה שכזו " הישיבה " ואילו , אינגלנד - במדינות ניו בבוסטון - ויישאר בכל תקופת ההסכם - מצוי כעת " ההיכל " ר יוסף " הרב ד , ד כעת בראשו תחת הנהגתו של העומ , וסטס ' שבמסצ כמו גם , סוגיית היקף הלימודים ומסלוליהם . ובפיקוחו , יק ' סולוביצ , " היכל " כולל מינוי מורים ומפקחים ב , שאלות של מדיניות כללית ר ברנרד רבל והרב " הרב ד , " ההיכל " ו " הישיבה " יוכרעו על ידי ראשי . יק ' ר יוסף סולוביצ " ד בתלמוד , למידיו ידע עמוק בתורה להעניק לת " ההיכל " מטרתו של . 2 ילמדו , המביאים לידי סמיכה , את לימודי הפוסקים . ובפרשניהם אשר תעניק להם עם סיום כל , " ישיבה " ב , התלמידים במוסד האם . הנדרש מהם את התואר רב תופיע בצד " ההיכל " מהמסמכים ומהעלונים של , כחלק מנייר המכתבים . 3 ישיבת רבנו יצחק אלחנן ושל שלוחה של : " כותרת זו - שמו גם תת " . יורק - ניו ', ישיבה קולג ובנוסף לתלמידים אחרים אשר , בנוסף לאוכלוסיית התלמידים הנוכחית . 4 כמדיניות לעודד " הישיבה " מקבלת עליה , יצרף אל שורותיו " ההיכל " חלק מן הזמן שהם " היכל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)