6 הודעה בעניין טיפול הומני בבעלי חיים, 1964

1964 , טיפול הומני בבעלי חייםהודעה בעניין 3 1 1 היו בשימוש במדינה זו רק שני מתקני כבילה שנועדו 1963 בקיץ של שנת החברות שעשו שימוש במתקנים אלו . להכנת בהמה גסה לקראת שחיטה התדיינות שהביאה , נתקעו בשלב של התדיינות משפטית סביב רישום פטנט הנסיונות , מכל מקום . בבתי מטבחיים אחרים לעיכוב השימוש במתקנים אלו . לפתח מתקן דומה המיועד לבהמה דקה נתקלו במכשולים טכניים שונים שנשיאו באותם - גוף זה . ASPCA על רקע זה נוכל להבין את תרומתו של ומנהלו האדמיניסטרטיבי היה ( William Rockefeller ) הימים היה מר רוקפלר שלם במשימה למצוא פתרון לבעיה העומדת שיקע עצמו בלב - מר מייפל בשיחותינו עם מר מייפל ועמיתיו המרצנו את האגודות שעניינן . לפנינו את כוחותיהן ואת משאביהן הניכרים , בסוגיות הומניות לכוון את מאמציהן במקום , לשם קידומם ולשם הצבתם , לשם פיתוח מתקנים לכבילת בעלי חיים בשעה , אלו בכפייה באמצעות חקיקה לחפש דרכים להחדרת מתקנים כ שדרכים לכבילת כל בעלי החיים עדיין אינן בנמצא ותעשיית הבשר כמעט . שאיננה מוכנה לחקיקה שכזו מר רוקפלר ומר מייפל הודו ברצון בתבונה , למזלם של כל הנוגעים בדבר הודות . המשוקעת בגישה הומניטר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)