3 על גיוס רבנים ופרחי רבנות כדי לכהן כאנשי-דת בצבא ארצות-הברית

הברית - דת בצבא ארצות - על גיוס רבנים ופרחי רבנות כדי לכהן כאנשי 1 9 חוטא כזה מאשמה אם מצב הרוח הכופה נגרם על ידי מעשה נפשע של אדם . בנסיבות של כפייה , אך לא נגמר , אונס מיני שהחל כמו במקרה של , אחר אינה ראויה לעונש משום , למרות שלאחר מכן הצהירה על הסכמתה , האישה שרואים אותה כקרבן ליצר בלתי נשלט שנכפה עליה בעקבות התנהגותו עקרון לא נחרוג מן ההקשר אם נציין שתיחום יישום ה . הפלילית של תוקפה ם סבור שהטענה של כפייה " הרמב . וי במחלוקת של כפייה עקב תיאבון שנ עקב תיאבון מוגבלת לעבירות שאין בהן אלא כניעה או השלמה עם פעולה כמו במקרה של , ללא שיתוף פעולה פעיל מצדו של האדם הכפוי , חיצונית אולם אילו הגבר היה פועל באופן דומה בדחף של תאווה . אישה אנוסה פטור או זיכוי בתואנה של פעולה תחת נבצר ממנו לתבוע , שהציפה אותו 24 . כפייה ראשונים אחרים החילו את הכלל של הכפייה עקב , מאידך גיסא לנו נראה שאונס מסוג זה טומן בתוכו יותר . התיאבון על זכרים כמו על נקבות . מאשר הגנה בעלמא מפני עונש הנגרמים בשל בורות בלתי נמנעת , האונסים מן הסוגים השלישי והרביעי אופייניים ביותר לגישת ההלכה לבעיית חופש , או בשל יצרים בלתי ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)