1 על ציור דמויות אדם על חלונות זכוכית צבעונית במקום תפילה בין-דתי

איש על העדה 4 5 דתי היתה - כיוון ששאלת קיומו של מקום תפילה בין , על חלונות הזכוכית בנוסף . נושא שמלכתחילה לא עמד כלל לדיון מצד התורם והאוניברסיטה יא ד שתשובתו בעניין זה תובא בפני נש " ר קונוויץ בפני הגרי " לכך ציין ד מן הראוי לשים לב לכך שהמכתב , על כן . האוניברסיטה ובפני התורם . ייכתב בסגנון הנגיש גם לנכרי שאינו מצוי בכתיבה ההלכתית הקלאסית , אומצה על ידי האוניברסיטה , המובאת להלן , ד " תשובתו השלילית של הגרי ית בני . כגון פרחים ושיחים , והדגמים הסופיים כללו רק יסודות מעולם הטבע . 1951 הושלמה בסוף שנת ( The Annabel Taylor Hall ) האולם 1950 בדצמבר 6 ר מילטון קונוויץ " ד אוניברסיטת קורנל יורק - ניו , איטקה , ר קונוויץ היקר " ד הקדשתי מחשבה רצינית . בנובמבר 22 הריני מאשר את קבלת מכתבך מיום בה ואת המשמעויות לעניין שהצגת בפניי ואני מבין לחלוטין את דחיפותו הר . הכבדות הנגזרות ממנו ניתן לבחון את הנושא העומד כאן לדיון הן מן הצד הפורמלי והן מן הצד כיוון שהבעיה התעוררה בנסיבות חברתיות . היסטורי - ההלכתי הפילוסופי הרי שלא יהיה די בפורמליוּת הלכתית או בהיקשים הלכתיים , מיוחדות במינן , להביא אפוא בח...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)