היהדות האורתודוכסית בארצות-הברית במחצית המאה העשרים

איש על העדה 2 1 . 1 ואף גרמה לבעיות מן הסוג הנידון במכתב מספר , למוסדות אלו , נעלמה לחלוטין אף שלא , הקהילה היהודית התבוללה מבחינה תרבותית אך המנהיגות המקובלת של היהדות האורתודוכסית לא צוידה בכלים אשר . אִ פשרו לה להתגבר על האתגר הכרוך בקיום בחברה האמריקאית הפתוחה . האורתודוכסיה חוותה ירידה במספר מוסדותיה ובמספר חבריהם גם יחד של ירידה זו נראתה כמאשרת את נכונות עמדתם של מספר הולך וגדל אשר ראו את האורתודוכסיה כשריד , מנהיגים יהודים רפורמים וקונסרבטיבים עוד במחצית שנות השבעים של , ואכן . ארכאי שנידון להיעלם עד מהרה . המאה העשרים נראה היה שהאורתודוכסיה תלך ותשקע עד למחצית השנייה של שנות השישים היתה אמריקה בבחינת כור היתוך ם היתה לאמץ את דרך החיים אמריקאי ובלת בקרב החברתי והנורמה המק כי , הכריז הנשיא תיאודור רוזוולט בפומבי 1905 כבר בשנת . סקסית - האנגלו ( " hyphenated Americanism ) אין מקום בארץ זו לאמריקניות שיש עמה מקף " בין אם " . כלל ועיקר אמריקאי איננו - הנושא עמו את המקף אמריקאי " וכי ההשתייכות האתנית נדחתה בלעג כדבר , ין אם לא התכוון לכך וב היא העריכה , אף שאמריקה התרחקה מן האתניות ....  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)