הערות

מגפת הקורונה משנה סדרי עולם - מאורחות חיינו הבסיסיים ביותר ועד יחסימגפת הקורונה משנה סדרי עולם - מאורחות חיינו הבסיסיים ביותר ועד יחסימגפת הקורונה משנה סדרי עולם - מאורחות חיינו הבסיסיים ביותר ועד יחסי הכוחות הגיאופוליטיים, ונראה כי זה המצב גם אחרי החיסון . השלכות המגפההכוחות הגיאופוליטיים, ונראה כי זה המצב גם אחרי החיסון . השלכות המגפההכוחות הגיאופוליטיים, ונראה כי זה המצב גם אחרי החיסון . השלכות המגפה יישארו עימנו עוד זמן רב ויחייבו שינויים באורחות חיינו, בדומה לאירועיםיישארו עימנו עוד זמן רב ויחייבו שינויים באורחות חיינו, בדומה לאירועיםיישארו עימנו עוד זמן רב ויחייבו שינויים באורחות חיינו, בדומה לאירועים משמעותיים אחרים בעבר . השפעתה של המגפה על החיים בישראל ובעולםמשמעותיים אחרים בעבר . השפעתה של המגפה על החיים בישראל ובעולםמשמעותיים אחרים בעבר . השפעתה של המגפה על החיים בישראל ובעולם הייתה כבדת משקל וחרגה מעבר לתחום הבריאות . הייתה כבדת משקל וחרגה מעבר לתחום הבריאות . לקחיה המגוונים ורבי העוצמה של מגפת הקורונה אמורים להרחיב את תפיסתלקחיה המגוונים ורבי העוצמה של מגפת הקורונה אמורים ...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי