סיכום והמלצות לצעדים בני יישום

בריאות וביטחון לאומי : היאלכו שניהו יחדיוב 56 מכבי אש, משטרה ( , שירותי רווחה וארגוני מתנדבים . נוסף על כך הם יהיו אמונים על היערכות הקהילה למצבי החירום השונים . לצד הקצאת המשאבים הרב-שנתית יש להמשיך לקדם את התוכניות למיצוי פוטנציאל הצמיחה של מערכת הבריאות הישראלית בזירה הדיגיטלית . עוד לפני המגפה עמדה ישראל בעמדת זינוק להיותה שחקנית מפתח בזירת הבריאות הדיגיטלית . הגורמים לכך הם איכות המידע הרפואי הדיגיטלי הקיים בישראל, האינטגרציה, העומק ההיסטורי ורציפות המידע, לצד הגיוון הגנטי של האוכלוסייה הישראלית . מגפת הקורונה האיצה את השימוש בטֵלה-רפואה, זאת במקביל להתפתחות המואצת של יישומי רפואה דיגיטלית המתבססים על בינה מלאכותית ויכולות ניתוח נתוני עתק ) big data ( — תחומים שבהם יש לישראל יתרון מובנה, לצד המוניטין המצוין שיש למערכת הבריאות הישראלית בעולם, שהועצם גם בעקבות המגפה ומבצע החיסונים המוצלח בפרט . המלצתנו המרכזית היא אם כן לקדם החלטת ממשלה שבה יעוגנו ההמלצות המרכזיות לכינון מסגרת תכנונית ארוכת טווח למערכת הבריאות, כפי שפורט במסמך זה . חלק מהשינויים יחייבו גם תיקון התוספות לחוק ביטוח בר...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי