הצורך בתשתיות לאומיות חיוניות נוספות לצורך עמידה איתנה של המערכת בשגרה ובחירום

בריאות וביטחון לאומי : היאלכו שניהו יחדיוב 52 שעלולים להתפתח . מערכות התרעה מוקדמת צריכות לנטר את בריאות בעלי החיים והאדם, להיות מקושרות לרצף שירותי הבריאות ) של בעלי חיים, אדם וצומח ( ולאפשר דיווח אמין ושקוף ברמה הלאומית, האזורית והבינלאומית, כנדרש על ידי ארגון הבריאות העולמי . ביטחון סייבר חיוני ביותר לתפקוד מערך הבריאות ומחייב תוכנית ייעודית . מתקנים לאומיים לשעת חירום שמושתתים על דרכי פעולה ותזרימים נאותים צריכים להבטיח את תפקוד מערכת הבריאות כולה למשך שישה חודשים, ללא אספקה מחו״ל . הם צריכים גם להבטיח אספקה למשך שלושה חודשים של צרכים שניתן לחזותם מראש למקרי חירום ספציפיים, לכלל האוכלוסייה, תוך שימת דגש על אנשים וקהילות עם צרכים מיוחדים . יש לפזר את המתקנים במחסנים תת-קרקעיים ברחבי המדינה ולחדש אותם באופן רציף, כך שיהוו מאגר זמין לשימוש המערכת בעת שגרה . הם חייבים להיות זמינים ונגישים גם לאספקה מספקת של משאבים למדינות שכנות ואחרות, בתיאום עם ארגון הבריאות העולמי . ברמה הלאומית יש לעודד מחקר, גילוי ופיתוח של תרופות וטכנולוגיות רפואיות ודיגיטליות . יש להדגיש היבטים כוללניים שנדרשים ל...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי