הצורך בסגירת פערים תקציביים בבסיס התקציב וביצירת תשתית תקציבית וכלכלית לאיתנות, חוסן וקיימות של המערכת בטווח הארוך

ההיבטיו הכלכלייו והתקציבייו 49 תיקון מנגנון העדכון הדמוגרפי של עלות סל שירותי הבריאות סעיף 9 ) ב ( ) 3 ( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי ״שר הבריאות ושר האוצר רשאים, על פי המלצת מועצת הבריאות ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת [ . . . ] לעדכן את עלות הסל לקופות בשל השינויים הדמוגרפיים שחלו באוכלוסייה״ . החל משנת 2014 שיעור העדכון נקבע לפי שיעור גידול האוכלוסייה, אך לא ניתן פיצוי לקופות החולים בשל הזדקנות האוכלוסייה בשווי כמחצית האחוז מעלות סל השירותים מדי שנה, לבסיס התקציב המממן את עלות הסל . ההשפעה המצטברת של שחיקה זו דרמטית, ובראייה קדימה — עד סוף העשור צפוי מספר הקשישים בני ה- 75 ומעלה להכפיל את עצמו כך שהשחיקה העתידית צפויה להיות משמעותית יותר, בייחוד בשל העובדה שבני ה- 75 ומעלה הם צרכני הבריאות הגדולים ביותר, עד כדי פי שישה ממשקלם באוכלוסייה . גרף מס׳ 25 : שיעור העדכון הדמוגרפי בסל מול שיעור גידול האוכלוסייה והזדקנותה, והשחיקה המצטברת שנוצרה בעלות הסל בשל עדכון חלקי של המקדם הדמוגרפי בני + 75 באוכלוסייה 2014 2030 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 2010 2012 2014 2016 2...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי