הקשר בין תפקודה הנאות של מערכת הבריאות בשגרה ליכולתה לתת מענה במצבי חירום לאומיים

בריאות וביטחון לאומי : היאלכו שניהו יחדיוב 38 פועלים קצין הרפואה הראשי של צה״ל ומנכ״ל שירותי בריאות כללית ) האחראית על כ- 30 אחוזים ממערך האשפוז הכללי ( , וחברים בה כל ארגוני הבריאות — קופות החולים, בתי החולים, מד״א, פיקוד העורף ועוד . מעבר לכך וכפי שבא לידי ביטוי במהלך מגפת הקורונה, למשרד הבריאות ממשקים עם כל משרדי הממשלה ועם השלטון המקומי והקהילות . על כן, כדי לשפר את התפקוד בחירום יש להמשיך לשפר את הממשקים עם השלטון המקומי, תוך שמירה על יכולתה של הממשלה לקבל החלטות באופן מרכזי . השלטון המקומי הוא גורם דומיננטי בשגרת חיי האזרחים, ובפרט בשל היותו אחראי על אספקת חלק משירותי החינוך בהתאמה לצורכי הקהילה ומעורב בחלקים האחרים, וכן אחראי על אספקת שירותי רווחה . כאמור, במסגרת הדוח שנכתב לכנס הורוביץ גובשה שורת המלצות לחיזוק הממשקים עם השלטון המקומי, העיקרית שבהן היא תְקינה של ממוני בריאות ברשויות המקומיות, שיהוו ציר מקשר בין משרד הבריאות לרשות המקומית ולגופי הבריאות הפועלים בתחומה, ויוסמכו על ידי משרד הבריאות כאחראים על הפעלת מדיניות הבריאות בשגרה ובחירום ברמה המקומית . בנוגע לממשקים עם המער...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי