שירותי הבריאות כרכיב יסוד באמנה החברתית של המדינה עם תושביה

בריאות וביטחון לאומי : היאלכו שניהו יחדיוב 34 במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי והם אינם למטרת רווח . הרגולטור מוודא שמתקיים איזון בין הפרמיה הנגבית לערך התמורה שמקבלים המבוטחים . יותר מ- 80 אחוזים מהאוכלוסייה המחזיקים ביטוח בריאות פרטי, וכ- 75 אחוזים מתוכם מחזיקים בביטוחים המשלימים של קופות החולים ) ושיעור ניכר מבוטח גם בביטוח המשלים וגם בביטוח פרטי מסחרי של אחת מחברות הביטוח ( . זאת ועוד, קופות החולים מעורבות גם באספקת שירותי הבריאות הפרטיים באמצעות בעלות ואחזקות בבתי חולים ובחדרי ניתוח פרטיים כגון אסותא, הרצליה מדיקל סנטר, נאר״א ועוד . כך, למרות שיעור החדירה הגבוה של הביטוחים הפרטיים, המשפיע על משקלה הגבוה יחסית של ההוצאה הפרטית מתוך סך ההוצאה הלאומית לבריאות, חלק ניכר מהמימון ומהאספקה הפרטיים מבוצע באמצעות גופים ציבוריים ובכך מקנה אופי ציבורי מסוים גם לחלק הפרטי של המערכת ומצמצם את פוטנציאל הפגיעה בשוויון הכרוך בשירותי הבריאות הפרטיים ) לדוגמה, באמצעות החובה לבטח בביטוחים המשלימים של קופות החולים כל אדם המעוניין בכך, ללא אפשרות החרגה על רקע גיל או מצב רפואי ובאמצעות כללים המונעים הפני...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי