מבנה מערכת הבריאות בישראל, התשתית החוקית להפעלתה והמעורבות הממשלתית בה