בריאות כחלק מתפיסת הביטחון הלאומי

בריאות וביטחון לאומי : היאלכו שניהו יחדיוב 14 סביבתיים מסכני בריאות ; עם גורמי אכיפה וביטחון במקרים שמקור המפגע הבריאותי הוא חבלה במזיד ועוד . לפיכך אפשר לומר שיש הקבלה כמעט מושלמת בין שירותי בריאות הציבור לבין שירותי ביטחון אחרים . בתחילת מגפת הקורונה עמדו שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות בארץ ומקביליהם בעולם בחזית ההתמודדות של המדינות השונות עם מצב החירום החדש, החל מאיסוף נתונים וביצוע הערכות מצב ועד גיבוש דרכי ההתמודדות, המלצות מדיניוּת לממשלה בכל תחומי החיים והנחיות לציבור . עם התקדמות המגפה והתרחבות מעגל הנדבקים והחולים, התרחבה במהירות ההתמודדות של מערכת הבריאות והגיעה לכל אחד מחלקיה, החל מבתי החולים, המעבדות, שירותי רפואת החירום ) מגן דוד אדום ( , המוסדות הגריאטריים ועד לאחרונת המרפאות של קופות החולים . מערכת האשפוז, שהיוותה את הקו הראשון בטיפול בחולים ובהתמודדות בפועל עם המגפה החדשה, למעשה גם הייתה ״המטופלת״ החשובה ביותר להגנה מפני קריסה, כשלמעשה אחת ההצדקות הראשונות לסגר הראשון בישראל ומחוצה לה, שהוחל על כל משמעויותיו הכלכליות, הייתה מניעת מצב של אי-ספיקה של מערכת האשפוז . ככ...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי