חברי הפורום המלווה שעימם התייעצנו במסגרת הדיון במכון על בריאות כרכיב בתפיסת הביטחון הלאומי (לפי סדר הא-ב)